“UNIVERZITETSKA MISAO” 4-5

Pored uvodne Riječi galvnog i odgovornog urednika, prof. dr. Saita Kačapora, ovaj časopis, donosi značajne priloge iz oblasti filozofije, društvenih, pravno-ekonomskih, tehničkih znanosti, kao i metodičke prakse.

Humanističke nauke:

• Prof. dr. Šefket Krcić: “Mislilac između tradicije i moderniteta” (Ova studija, koja predstavlja ulomak iz autorovog projekta “Bošnjačka filozofija XX stoljeća”, donosi istraživanje filozofskih pogleda, akademika dr. Muhameda Filipovića);
• mr. Azra Kačapor: World Vision - “Understanding childhood trauma / abuse and its impact on development”; Hana Oklapi: “Kulturna politika Evropske unije u oblasti jezika”;
• Vesna Milenković: “Uloga vesti u produkciji narodnih novina.”

Pravo:

• Prof. dr. Miroslav Vrhovšek: “Krivična odgovornost pravnih lica u svetu i u Evropskoj uniji”;
• prof. dr. Sefer Međedović: “Sloboda u kandžama pritvora”;
• doc. Dr. Muamer Nicević: “Krivična dela razbojničke krađe i razbojništva”;
• dr. Hazbo Gegić: “Globalizacija stranaka kod ugovora o posedovanju”;
• Nenad Vukotić: “Ustavnopravna priroda i zaštitia poslaničkog mndata”;
• prof. dr. Šefket Krcić: “Pravno-etički tratkat o slobodi.”

Ekonomija i menadžment:

• Prof. dr. Mehmed Meta: “Primena kob-daglasovih preferencija u mikroekonomskoj analizi ponašanja potrošača”;
• mr Jasmina Šećović: “Strategija održivog razvoja industrijskog sektora u Novom Pazaru”;
• dipl. ecc. Enis Ujkanović: “Islamski instrumenti finansiranja”;
• dipl. ecc. Nebojša St. Davčik: “Primenjena etika, moderna poslanva praksa i industrija hrane.”

Tehničke znanosti i informatika:

• Doc. Dr. Željko Marčićević: “Tehnologija bridgit i webdemo za interaktivnu video konferenciju.”

Metodička praksa:

• Dr. Zoran Čajka, Nada Đorđević: “Theory and practice of teaching proununciation in the language classroom”;
• doc. dr Erika Tobolka: “Informatička pismenost nastavnika engleskog jezika”;
• Melida Župljanin: “Monogradsko delo za školsku praksu.”

Kritička ocjena: Imajući u vidu, izdavačku djelatnost ostalih sedam univerziteta na prostoru Srbije i Crne Gore, slobodni smo konstatovati, da se radi o zacijelo najozbiljnijem predstavljanju legitimacije, ne samo nastavnog, već i znanstveno-istraživačkog rada profesora i suradnika Internacionlanog univerziteta u Novom Pazaru. Svi radovi, na vedeni u ovom osvrtu, su recenzirani od stručne redakcije. Zatim posjeduju, sve metodološke sadržaje originalnih znanstvenih radova, od abstracta, preko predgovora, uvoda, ključnih sadržaja istraživanja, do zaključnih referenci i rezimea na engleskom jeziku. Dakle, možemo slobodno konstatirati, da Internacionlani univerzitet djeluje veoma seriozno i na planu istraživačke i izdavačke djelatnosti, i kao takav, on pokazuje svoju multiznanstveni i multietičku mornitet. Ovdje susrećemo i radove i gostujućih profesora po čemu je ova visokoškolska insitutcija prepoznatljiva na Balkanu. O tom stanju duha i ozbiljnosti rada svjedoče i riječi glavnog urednika: “Danas, nakon pet godina rada, Internacionlani univerzitet u Novom Pazaru je izrastao u modernu visokoškolsku ustanovu. Studije teku u skladu sa Bolonjskom dekleracijom, prema usvojenom konceptu... Univerzitet aktivno objavljuje svoj časopis ‘Univerzitetsku misao’ (...) U svim dosadašnjim brojevima časopia, kao i u ovom, objavljeni su radovi naših istaknutih nastavnika, stručnih saradnika i saradnika u nastavi. Ti radovi su najbolji reprezent stručnje i osnovne rada Univerziteta” (prof. dr S. Kačapor). Jasno, po svojoj koncepciji ovaj časopis je otvoren za sve znanstvene stvaraoce kao i za kulturnu javnost.