Uputstvo za autore

 

Naziv rada [Times New Roman 13 point, bold, centred, upper case]
Ime Autora [Times New Roman, 10 point, bold, centred and Upper and lower case]
Institucija u kojoj je autor zaposlen [10 point, normal, centred and upper and lower case]
Grad /Zemlja [10 point, normal, centred and upper and lower case]
E-mail [10 point, italic, centred and upper and lower case]
Apstrakt [Times New Roman 10-point, justified]
Apstrakt treba biti od 100 do 200 riječi.

Ključne riječi: [Times New Roman, 10-point, bold, alignment left]

1. NASLOVI [Times New Roman, 12- point, bold, upper case and justified]
Rad treba biti u formatu B5 (17,6 x 25.1cm). Margine: top – 2.5 cm; bottom – 2.5 cm; left – 2.5 cm; right – 2.5 cm. Tekst treba biti jediničnog proreda u jednoj koloni pisan fontom Times New Roman veličine 11-point. Rad treba biti obima od 7 do 14 stranica.
1.1 Podnaslovi [Times New Roman, 12-point, normal, liljevo poravnanje]

Slike, tabele i grafici trebaju biti poravnati po sredini, oznčeni odgovarajućim brojem i naslovom kao u sljedećim primjerima:


2. BIBLIOGRAFIJA
Citiranje bibliografskih izvora u tekstu je obavezno. Citiati u tekstu trebaju biti obilježeni velikim zagradama na primjer: [1, str. 125].
Molimo Vas ne koristite fusnote ili endnote za citiranje izvora. Numerisana lista izvora i literature treba biti data na kraju rada na način kao u sledećem primjeru:

1. Porter, M.E. (1998) The Competitive Advantage of Nations. New York: Free Press.
2. Larrain, F., Tavares, J. (2003) Regional currencies versus dollarization: options for Asia and the Americas, Journal of Policy Reform, 6 (1), p.35-49
3. Shachmurove, Y. (2001) Optimal portfolio analysis for the Czech Republic, Hungary and Poland during 1994-1995 period, CARESS Working Paper No. 00-12
4. Gwin, C.R. (2001) A Guide for Industry Study and the Analysis of Firms and Competitive Strategy. Available at http://faculty.babson.edu/gwin/indstudy/index.htm.
5. IMF (2010) Global Financial Stability Report, IMF World Economic and Financial Surveys
Lista treba biti pisana fontom Times New Roman, veličine 10-point, normal, justified, upper and lower case.


3. BROJEVI STRANICA I ZAGLVLJA
Molimo Vas nemojte koristiti brojeve stranica ili zaglavlja.