Za recenzente

 

Formu za prijavu budućih recenzenata UM časopisa možete preuzeti ovde.

Formu koja se koristi za recenziju rada možete preuzeti ovde.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POZIV ZA NOVE RECENZENTE

Poštovani,

Ako ste zainteresovani, možete postati recenzent za UM časopis tako što ćete popuniti formu za recenzente koja se nalazi u prilogu i vratiti kao odgovor na ovaj mejl. Potrebni su nam recenzenti sa naučnim referencama za sledeće oblasti:

· Filozofija,
· Jezik i književnost (srpski, bosanski, engleski, nemački)
· Pedagogija i psihologija,
· Sociologija,
· pravo,
· ekonomija
· političke nauke
· Informatika i matematika,
· Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo,
· Prehrambene tehnologije, poljoprivredna proizvodnja i biotehnologije.
· Likovna i primenjena umetnost
· Digitalna umetnost
· Istorija umetnosti
· Menadžment u kulturi i medijima
· odnosi s javnošću i novinarstvo...

Nadamo se uspešnoj saradnji,

Redakcija časopisa "Univerzitetska misao"
Časopis za nauku, kulturu i umjetnost, ISSN: 1451-3870
e-mail: um@uninp.edu.rs
web: um.uninp.edu.rs

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------