Podnošenje radova

Svi radovi se predaju u elektronskoj verziji. Zvanični jezici časopisa su Srpski, Bosanski i Engleski. Sažetak rada treba da bude na Engleskom i jednom od gore navedenih jezika. Rad treba du bude obima do 15 stranica i pripremljen u skladu sa uputstvom za izradu rada koje mozete preuzeti ovde.

Radovi su svrstani u kategorije (tematske oblasti*), u skladu sa priloženim uputstvom, podležu oceni dva anonimna recenzenta. Rad će se objaviti jedino na osnovu pozitivnih recenzija, o čemu će Uredjivački odbor obavestiti prvog autora.

Recenzenti se biraju medju stručnjacima u predmetnoj oblasti istraživanja na koju se odnosi rad predložen za objavljivanje.
Autor (autori) je potpuno odgovoran za sadržaj, verodostojnost i originalnost rada. Vremenski period u kojem će rad biti objavljen zavisi o tome koliko rukopis (tekst) odgovara kvalitetu po mišljenju recenzenata i predloženom uputstvu. Radovi koji zahtevaju odredjene dorade biće vraćeni prvom autoru pre ili posle recenzije.

Kompletne radove pripremljene prema tehničkom uputstvu treba dostaviti na e-mail adresu redakcije: um@uninp.edu.rs.