Naslov: Univerzitetska misao
Podnaslov: Časopis za nauku, kulturu i umjetnost
Bibliografski tip: Periodika
Predmetne odrednice za knjigu: Journals and Newspapers
ISBN / ISSN: 1451-3870
Izdavač: Univerzitet u Novom Pazaru
Mesto: Novi Pazar
Početak izdavanja: 2002 (Vol.1)
Jezik publikacije: Srpski, Bosanski, Engleski

 
 

Časopis “Univerzitetska misao”, za nauku, kulturu i umjetnost, Univerziteta u Novom Pazaru, izlazi od osnivanja ove visokoškolske institucije (2002). Izdavački centar ima za cilj da pruži podršku naučno-nastavnom radu Univerziteta u Novom Pazaru, ali i drugim naučnim i visokoškolskim institucijama, kao i da afirmiše nauku i naučno istraživački rad u naučnim oblastima koje se izučavaju na Univerzitetu. Od samog svog osnivanja Izdavački centar publikuje časopis u kom svoje naučne radove objavljuju kako renomirani univerzitetski profesori, tako i mladi istraživači.

Radovi su svrstani u određene kategorije (tematske oblasti*), u skladu sa uputstvom, podležu oceni dva recenzenta. Rad će se objaviti jedino na osnovu pozitivnih recenzija, o čemu će Uređivački odbor obavestiti prvog autora. Recenzenti se biraju među stručnjacima u predmetnoj oblasti istraživanja na koju se odnosi rad predložen za objavljivanje. Jezik časopisa je srpski, bosanski i engleski. Autor (autori) je potpuno odgovoran za sadržaj, verodostojnost i originalnost rada. Vremenski period u kojem će rad biti objavljen zavisi o tome koliko rukopis (tekst) odgovara kvalitetu po mišljenju recenzenata i predloženom uputstvu. Radovi koji zahtevaju određene dorade biće vraćeni prvom autoru pre ili posle recenzije.

    • Naučni i stručni radovi su recenzirani radovi sa izvesnim naučnim i/ili stručnim doprinosom. Radovi se objavljuju po međunarodnim standardima za ovu vrstu publikovanja, sa obaveznim apstraktima, naslovima i ključnim rečima na engleskom i srpskom jeziku.
    • Pregledni radovi su po pozivu gde se daju detaljani pregledi određenih oblasti.