Kontakt

Redakcija:
e-mail: um@uninp.edu.rs

Izdavački centar Univerziteta u Novom Pazaru
www.uninp.edu.rs

Dimitrija Tucovića bb
36300 Novi Pazar
+ 381 (0)20 316 634; fax: 337 322;


Pogledajte lokaciju na karti.