Poziv za radove za Vol.16 (za 2017. godinu)

 

Čast nam je da Vas pozovemo da svojim naučnim radom doprinesete kvalitetu časopisa za nauku, kulturu i umjetnost – Univerzitetska misao (ISSN: 1451-3870).

U toku je faza predaje radova za Vol.16 (za 2017. godinu).

Radovi su svrstani u kategorije (tematske oblasti*), u skladu sa priloženim uputstvom, podležu oceni dva anonimna recenzenta. Rad će se objaviti jedino na osnovu pozitivnih recenzija, o čemu će Uredjivački odbor obavestiti prvog autora. Recenzenti se biraju medju stručnjacima u predmetnoj oblasti istraživanja na koju se odnosi rad predložen za objavljivanje. Jezik časopisa je srpski, bosanski i engleski.


Autor (autori) je potpuno odgovoran za sadržaj, verodostojnost i originalnost rada. Vremenski period u kojem će rad biti objavljen zavisi o tome koliko rukopis (tekst) odgovara kvalitetu po mišljenju recenzenata i predloženom uputstvu. Radovi koji zahtevaju odredjene dorade biće vraćeni prvom autoru pre ili posle recenzije.


Važni datumi:
1. Rok za predaju radova za Vol.16 je 01.09.2017. godine.
2. Obaveštenje o prihvatanju radova do 01.11.2017. godine.